Μετρητής Κέρδους

Μετρήστε το κέρδος σας με τη χρήση Υγραερίου

Facebook

        

 

               

YouTube Videos

  

Flickr Photos

 

Κάντε την έξυπνη κίνηση...τώρα !

  Τι είναι το Υγραέριο ;

    LPG (αγγ. – Liquified Petroluem Gas – υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) είναι το μείγμα από το προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4H10), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες. Τα συστατικά του LPG είναι οι οργανικές υδρογονανθρακικές ενώσεις από την ομάδα αλκανίων, τα οποία είναι άχρωμα, άοσμα και εύφλεκτα γκάζια. Το LPG αποθηκεύεται σε υγρά μορφή.

    Το LPG συμπιέζεται και αποθηκεύεται σε υγρά μορφή. Δεν χάνει και δεν αλλάζει με τον καιρό τις ιδιότητές του, δεν χάνει το άρωμα του και δεν αλλάζει την κατάσταση κτλ. Μπορεί να αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσει την αποδοτικότητα του και την ποιότητά του. Ο αριθμός οκτανίων στο υγραέριο είναι καλύτερος από εκείνον της βενζίνης ή του πετρελαίου. Αυτό εξαρτάται από το ποσοστό του προπανίου και βουτανίου, και είναι μεταξύ 90 και 110 οκτανίων.

Το LPG είναι εκ φύσεως αέριο και καίγεται πιο αποδοτικά από την βενζίνη χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στον κινητήρα, επίσης όταν ο κινητήρας είναι κρύος το LPG καίγεται καθαρά, χωρίς καπνό και σκόνη. Αυτό βοηθά στη μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.


Σε σύγκριση με το πετρέλαιο ντίζελ:

90% χαμηλότερο ποσοστό των στερεών μορίων

90% χαμηλότερο ποσοστό νιτρικού οξειδίου

70% μικρότερο δυναμικό για την δημιουργία όζοντος

60% χαμηλότερο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα

Το LPG δεν ρυπαίνει τις υπόγειες πηγές, γιατί δεν είναι διαλυτό στο νερό. 

Επικοινωνία

 

Προσφορά

 

Συνεργασία

 

Σας προσφέρουμε